مشاوره رایگان: 09913415391

نقد و بررسی

روغن مورچه (Ant Oil )

مورچه ها حشرات بسیار اجتماعی هستند که از میلیون ها سال پیش تکامل یافته اند. مورچه ها به صورت کلونی زندگی میکنند که شامل چند میلیون مورچه ساده  و مورچه های نازای ماده ومورچه های کارگر و سرباز هستند که فقط دارای یک ملکه هستند. مورچه ها موجودات بسیار باهوشی و قدرت مندی هستند که میتوانند وزن چند برابر خود را حمل کنند. 

بدیهی است که بدانید روغن و اسید موجود در تخم مورچه باعث کاهش رویش موهای زائد میشود. این روغن موجود تهیه شده از تخم های مورچه ماده است.

تگ ها: روغن,