مشاوره رایگان: 09913415391

نقد و بررسی

صابون گوگرد (Sulfur soap)

گوگرد یک نافلز بدبو و بدمزه به صورت بلورهای زرد رنگ است که نماد آن S و عدد اتمی آن 16 است.اکتشافات این عنصر به پیش از تاریخ بازمی گردد. این عنصر در آب حل نمی شود و یک عنصر حیاتی برای تمام موجودات زنده به حساب می آید. میزان ذخایر آن در کشورهای کانادا، هلند، اسپانیا، چین و آمریکا است که امروزه مقادیر زیادی از آن تولید شده و صادرات می شود.برای مثال صابون و ...

توجه: از آنجا که می دانیم دلیل اصلی ایجاد جوش درصورت داشتن پوستی چرب است که باعث آکنه میشود.صابون گوگرد چربی بیش از حد پوست را از بین می برد یعنی روطوبت اضافی پوست را میگیرد و پوست را خشک نگه می دارد که این امر باعث از بین رفتن آکنه شده و از ایجاد جوش جلوگیری میکند باید توجه کنید که استفاده از این صابون جوش های شما را خشک میکند و در نهایت باعث از بین رفتن آن ها میشود بهتر است در این هنگام آن ها را نکنید تا جای جوش ها نماند.